Bądź inaczej różnorodność biologiczna, a w szczególności jej ciągły i w szybkim tempie postępujący spadek. Zauważalny jest przede wszystkim w krajobrazie rolniczym, na wodach powierzchniowych, takich jak rzeki czy jeziora oraz w dużej mierze na obszarach podmokłych, takich jak bagna, torfowiska czy łąki zalewowe. Nasza Fundacja wspiera i podejmuje działania mające na celu odwrócenie tych negatywnych trendów. Głównym z jej celów jest wiec zachowanie bądź zwiększenie lokalnej różnorodności biologicznej.
Stosujemy metodę ochrony wybranych gatunków parasolowych, ich ochrona w następstwie służy jako parasol ochronny dla wszystkich innych form życia na danym terenie.

BIORÓŻNORODNOŚĆ