Postępujące zmiany klimatyczne stawiają przed nami nie lada wyzwania. Rosnące globalne temperatury nie pozostają bez znaczenia dla coraz to częściej występujących susz.
Stwarza to zagrożenie pożarowe w szczególności w lasach,  jak również zagraża produkcji żywności na terenach rolnych.
Susze to również spadek wód gruntowych: wysychają jeziora, rzekami płynie mniej wody. Spadające lustro wody gruntowej to również rosnące ryzyko klimatyczne dla funkcjonujących jeszcze torfowisk.  Gatunki występujące na mokradłach mają coraz trudniej. Przykładem tych zmian może być drastyczny spadek populacji dwuśrodowiskowych płazów.  A to tylko igła w stogu siana wyzwań, jakie stawia przed nami zmieniający się klimat. Kluczowym jest by ograniczyć emisje CO2 do atmosfery: czynne torfowiska akumulują duże ilości CO2, te odwodnione odwrotnie zwiększając emisje dwutlenku węgla do atmosfery.

 

ZMIANY KLIMATYCZNE