05 lipca 2022

Na ratunek awifuany w Natura 2000 Łąki Skoszewskie

 

W roku 2022 doszło do awarii pompy odprowadzającej wodę z polderu Czarnocin na terenie obszaru natury 2000 Łąki Skoszewskie. Powierzchnia polderu Czarnocin obsługiwana przez dotknięta awaria przepompowanie to około 2000 hektarów, w których skład wchodzą głównie podmokle łąki i pastwiska. Około 10 czerwca dokonano naprawy pompy, po czym przystąpiono do wypompowywania wód obecnego tutaj płytkiego rozlewiska. Traf tak chciał i w tym czasie na zalanym tutaj terenie przystąpiło do lęgów wiele zagrożonych prawnie chronionych gatunków ptaków. Powstały tutaj jedne z większych kolonii obserwowanych w ostatnich latach w tej części Polski. W skład ich wchodziły tak rzadkie gatunki jak rybitwa białoskrzydła, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, zausznik, perkoz rdzawoszyi, głowienka, płaskonos etc. Ponadto w płytszych częściach na obrzeżach rozlewiska powstały dogodne warunki dla kropiatki. Gatunek ten jest przedmiotem ochrony na terenie natura 2000 Łąki Skoszewskie. Łącznie policzyliśmy w tym roku 64 śpiewające samce tego gatunku. Potwierdzono próby lęgów bardzo rzadkiej w tej części kontynentu karliczki… Mimo trudnych początków, ostatecznie udało się znaleźć kompromis. Jak się później okazało, większość gatunków z sukcesem wyprowadziła legi, jak również rolnicy zdążyli na czas wykosić własne łąki. Należą się podziękowania wszystkim zaangażowanym w tę sprawę między innymi: TPRiG (Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gówienicy), Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, SNRW (Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża), ZTP (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

WRÓĆ...