07 marca 2023

Ochrona mokradeł w Nadleśnictwie Kliniska

Po wielokrotnych bezpośrednich rozmowach z dyrekcją nadleśnictwa Kliniska doszliśmy wspólnie do wniosku, iż należy podjąć działania mające na celu ochronę obszarów mokradłowych na terenie nadleśnictwa Kliniska. Fundacja dla Klimatu i Bioróżnorodności wraz z Nadleśnictwem Kliniska prowadzi obecnie inwentaryzację przyrodniczą na wybranych obszarach. Ma ona na celu zinwentaryzowanie oraz w dalszym etapie objęcie ochroną najcenniejszych obszarów. W niedalekiej przyszłości mają również zostać podjęte działania ochrony czynnej…

WRÓĆ...